• predaj, montáž, údržba, revízie a opravy technických zariadení na ochranu majetku
  • servisný partner PROTHERM (pozri www.protherm.sk)
  • servisný partner VAILLANT (pozri www.vaillant.sk)
  • servisný partner VIGAS (pozri www.vimar.sk)
  • vodomery na teplú a studenú vodu
  • merače tepla

Partneri