Už dnes môžeme s istotou tvrdiť, že obnoviteľné zdroje energie sú pre každého výhodnou investíciou. Pyrolitické spaľovanie dreva zabezpečuje návratnosť investície za cca 4 roky. Je teda reálnou ekonomickou alternatívou iných zdrojov energie. Fyzikálny princíp spaľovania zabezpečuje dokonca vyššiu ekológiu ako zemný plyn.

Vo firme sme zhodnotili technické vlastnosti tak na Slovensku vyrábaných, ako aj dovážaných kotlov. Aj bez promenády v plavkách vyhrala firma VIMAR s radou kotlov VIGAS od 25 do 100 kW. Vo firme máme pre tento kotol predvádzacie centrum. Odporúčame zastaviť sa a prekonzultovať výber kotla a jeho konfigurácie.

Dodávka kotla k zákazníkovi, montáž, uvedenie do prevádzky, prípadne servis je fungujúcou realitou. Keďže sme servisnou firmou výrobcu, garantujeme “nemožné ihneď, zázraky na počkanie”. Máme zásobu náhradných dielov, servis kotlov teda nie je problémom ani svojpomocne, ak je to požiadavka zákazníka.

Viac o šírke ponuky týchto kotlov sa dozviete na www.vimar.sk

Partneri