KOTLY A KOTOLNE

 • Nákupné stredisko Podolínec
 • Horná stanica lanovky Hrebienok
 • Automatizácia kotolne DM Kežmarok
 • Realizujeme kotolne na tuhé palivo s technológiou splyňovania dreva a biomasy. Pracujeme s použitím kotlov VIGAS od firmy VIMAR.
 • Zapojenie vyše 100 kotlov.
 • Súčasťou realizácie je vypracovanie projektovej dokumentácie a odborné prehliadky.
 • Na všetky svoje realizácie firma zabezpečuje záručný a pozáručný servis.

KONTROLY KOTOLNÍ

 • Firma ma koncesiu na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z.
 • SPP a.s. Poprad.
 • Letisko Poprad.

ARCHÍV

 • Tatravagónka Poprad: odber energie v reálnom čase.
 • Montáž bytových vodomerov v obytných domoch mesta Kežmarok.
 • Automatizáciu kotolní v hoteloch a organizáciách "ÚPSVaR Kežmarok", "SOU Svit", hotel "MORAVATatranská Lomnica".

Partneri