foto

Firma vznikla v Kežmarku v roku 1991

Po ukončení odboru Riadiace a automatizačné systémy na Elektrotechnickej fakulte som pracoval v oblasti výpočtovej techniky, hlavne v oblasti technického vybavenia. Na počítačoch slovenskej výroby som sa snažil dobehnúť Japoncov... Nepodarilo sa. Svet nám šiel oproti a na náš trh sa dostali zariadenia, ktoré sme obdivovali vo farebných prospektoch. Založil som si firmu ako živnostník a počas vývoja firmy sa mi postupne podarilo získať zamestnancov, ktorí sa vypracovali na odborníkov schopných tímovej práce. Firma v súčasnosti ponúka komplexné realizácie v technike budov.

KERAS

Kotly, kúrenie, plyn a elektrické zariadenia v budovách sú vyhradené technické zariadenia v zmysle zákona č.508/2009 Z.z. vyhradenými technickými zaradeniami, ktoré si vyžadujú odbornú montáž a pravidelné kontroly. Firma ich zabezpečuje v rozsahu svojich oprávnení.

Odborná montáž rozvodov a technických zariadení je základným predpokladom ich bezpečnej a ekonomickej prevádzky.

Zameriavame sa na kotolne, kotly, meranie spotreby vody a tepla. Cieľom montáže technických zariadení je zabezpečenie efektívnosti prevádzky. Dosahujeme to automatizáciou a komplexným servisom.

Partneri